Warsztaty w Wieliczce

W dniu 13.10.2014r. uczniowie klas VA i VC uczestniczyli w wycieczce do Wieliczki.

Zwiedzanie kopalni polegało na interaktywnym spacerze, w czasie którego uczniowie w formie zabawy zmierzyli się z pracami górnika. Na powierzchni założyli ubranie, pobrali lampę, pochłaniacz, oraz znaczek i przeszli szkolenie BHP. Następnie zjechali na dół kopalni, gdzie po otrzymaniu przydziału czynności, używali kilofa, przewozili sól na wózku, dokonywali pomiarów napięcia górotworu i stężenia metanu, posługiwali się mapą. Na zakończenie zajęć uczniowie zostali pasowani na górnika, na co otrzymali stosowny certyfikat.