Wizyta na Łotwie

W dniach 13 – 17 października 2014 odbyła się na Łotwie wizyta partnerska w ramach programu Comenius – projekt „Woda dla życia”. Spotkanie miało miejsce w nadbałtyckim mieście Ventspils oraz w szkole podstawowej w Targale, do której uczęszcza około 120 uczniów klas 1-9. Wzięło w niej udział 23 uczestników z 5 państw: Łotwy, Rumunii, Hiszpanii, Turcji i Polski. Polskę reprezentowali nauczyciele angażujący się na co dzień w zadania projektu oraz uczniowie wybrani na podstawie konkretnych osiągnięć. Wybór uczniów na wizytę został dokonany wg kryteriów, jakimi są m.in. stałe zaangażowanie w projekt, wyniki osiągnięte w konkursach, wzorowe zachowanie czy umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Po przyjeździe na miejsce uczniowie zostali przywitani przez nauczycieli i zakwaterowani w rodzinach ich goszczących.

Podczas wizyty w szkole w Targale zwiedzono budynek szkoły oraz sale lekcyjne. Uczestniczono w koncercie przygotowanym przez uczniów oraz wzięto udział w przeprowadzonej lekcji języka łotewskiego. Poznano także systemy ujęcia wody, oczyszczalnię wody oraz wytwórnię wody pitnej. W związku z realizacją projektu o wodzie wszyscy uczestnicy spotkania wybrali się również do pobliskiego aquaparku.

Nauczyciele mieli możliwość poznania historii miasta Ventspils, zwiedzając tutejszy zamek, a uczniowie brali udział w zajęciach w planetarium i obserwatorium. Następnie odbyło się spotkanie z władzami miasta, podczas którego zostały przedstawione informacje na temat łotewskiego systemu edukacji. Uczestnicy mogli też zobaczyć, w jaki sposób uczniowie w mieście Venstpils spędzają czas wolny korzystając z atrakcji wodnych. Późniejsza wyprawa łodzią umożliwiła lepsze poznanie portu oraz nadmorskiego krajobrazu miasta. W celu przełamania lodów uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych w szkole Targale.

Ciekawostką była wizyta w mieście Kuldiga, gdzie znajduje się najszerszy w Europie wodospad oraz jeden z najdłuższych mostów ceglanych, a także czynny zabytkowy młyn wodny. Dzięki przeprowadzonej w nim prelekcji, wszyscy mieli możliwość poznania sposobów wykorzystania wody w codziennym życiu. Uczestnicy mieli także okazję odwiedzić pobliską latarnię morską, z której rozpościerał się imponujący widok na Morze Bałtyckie. Można było porównać panoramę morza z perspektywy innego nadmorskiego kraju. Znalazł się również czas na wycieczkę na plażę i spacer brzegiem morza. Nauczyciele zwiedzili lokalny browar.

Ważnym punktem wizyty było posumowanie i wymiana produktów projektu, które zostały wykonane w ostatnich dwóch miesiącach. Były to ankiety, plakaty oraz prezentacje multimedialne na temat „Wpływu zmian klimatu na wodę na świecie i w naszych regionach”, które zostały zaprezentowane przez uczniów biorących udział w wizycie. Z analizy ankiet zostały wyciągnięte wnioski, które będą wdrożone podczas kolejnych miesięcy realizacji projektu. Ustalono także datę kolejnego spotkania w Turcji oraz plany i zadania na najbliższe miesiące.

Wszyscy koordynatorzy udzielili wywiadu dla lokalnej prasy, w której ukazał się artykuł na temat realizowanego projektu.

W ramach integracji uczniowie rozegrali mecz siatkówki z gospodarzami. Ostatnim punktem spotkania było zwiedzanie nadmorskiego muzeum związanego z życiem tutejszych rybaków, używanych przez nich łodzi i narzędzi jak również sposobu życia w przeszłości. Ostatniego dnia wizyty goście zwiedzili stolicę Łotwy – Rygę, podziwiali jej zabytki i obejrzeli znane miejsca.

Wizyta ta, była dla wszystkich wielkim wydarzeniem, które przybliżyło system edukacji na Łotwie oraz problemy dotyczące pozyskiwania i wykorzystywania wody w codziennym życiu na Łotwie. Zaowocowała nawiązaniem nowych znajomości oraz przyjaźni, była okazją do wymiany doświadczeń i możliwości porównania naszych szkół.

Wizyta odbyła się przy wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca oraz Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.