Wycieczka do oczyszczalni ścieków „Ziemowit” w Lędzinach

W dniach 24 i 29 maja 2018r. uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Lędzinach pod opieką Pani Bożeny Smuda uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do oczyszczalni ścieków.

Młodzież miała okazję zapoznać się z mechaniczno-biologicznym procesem oczyszczania ścieków produkowanych przez mieszkańców Lędzin. W ramach wycieczki uczniowie zwiedzili cały obiekt i zobaczyli jak funkcjonuje oczyszczalnia. Zadawali mnóstwo rzeczowych pytań, a zdobytą wiedzą podzielą się z koleżankami i kolegami.

Uczestnicy zajęć ekologicznych poznali poszczególne etapy oczyszczania ścieków poprzez mechaniczne usuwanie odpadów stałych i piasku w sito-piaskowniku, a następnie oczyszczanie biologiczne w reaktorach biologicznych. W biologicznym stopniu oczyszczalni zachodzi proces rozkładu związków organicznych oraz proces usuwania azotu i fosforu za pomocą odpowiednich bakterii. Uczniowie mieli okazję obserwować pracę tych bakterii w reaktorach biologicznych i komorach stabilizacji tlenowej.

Osady powstałe w wyniku oczyszczania ścieków zostają później wykorzystane jako nawóz dla upraw przeznaczonych na cele przemysłowe, np. do produkcji biopaliwa, a oczyszczona woda trafia do potoku Goławieckiego, a później do rzeki Wisły.

Następnie uczniowie przekazywali swoje obserwacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz dyskutowali na temat racjonalnego zużycia wody i rozważnego korzystania z kanalizacji. Była to bardzo ciekawa wycieczka, dająca dużo do myślenia – jak ludzie gospodarują dostępną wodą. Dzieci uzmysłowiły sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę i ile pracy należy włożyć w jej oczyszczanie i uzdatnianie.

Efekty wycieczki do oczyszczalni ścieków w Lędzinach:

  1. Zdobycie wiedzy na temat różnych sposobów oczyszczania ścieków.
  2. Poznanie skutków zanieczyszczeń wody dla środowiska.
  3. Znajomość obiektu oczyszczalni oraz zastosowanej instalacji do oczyszczania ścieków.
  4. Zrozumienie konieczności oszczędzania wody.
  5. Zrozumienie konieczności oczyszczania ścieków.

Pani Bernadeta Stachoń – Kierownik oczyszczalni, doceniając zaangażowanie uczniów dodatkowo pokazała im laboratorium chemiczne oraz centrum sterowania urządzeniami oczyszczalni ścieków. Na zakończenie  uczniowie otrzymali słodkości oraz dla orzeźwienia zdrowe soczki Kubuś.

W ramach kampanii edukacyjnej Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej PARTNER Sp.
z o.o. zaprasza i chętnie gości od kilku lat najmłodszych użytkowników sieci. To wśród dzieci i młodzieży chcemy krzewić postawy proekologiczne. Nie od dziś wiadomo bowiem, że dzieci najlepiej chłoną wiedzę. Przez cały rok uczniowie oraz przedszkolaki odwiedzają nasze oczyszczalnie ścieków oraz przychodzą na lekcje edukacyjne do siedziby spółki.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do zwiedzenia naszych oczyszczalni ścieków, które są wizytówką miasta Lędziny na miarę XXI wieku.