Informacja dla rodziców uczniów klas 4

Rok szkolny 2023/2024

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas 4

W związku z koniecznością dostosowania ilości uczniów w klasach 4 do obowiązujących przepisów prawa oświatowego wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz zarządzeń i wytycznych organu prowadzącego, informujemy, że klasy zostały podzielone. Przy dokonywaniu podziału brane były pod uwagę między innymi Państwa sugestie przesyłane do wicedyrektorów, za które dziękujemy.
Maksymalna liczba uczniów w klasie to 30 uczniów, a w klasie integracyjnej – 20.

Szacowane oszczędności w skali roku to: 127 389,20
Anna Truty – dyrektor szkoły