Podręczniki do religii na rok szkolny 2023/2024

Klasa I
„Poznaję Boży świat”
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa II
„Odkrywam królestwo Boże”
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa III
„Poznaję Jezusa”
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa IV
„Odkrywam życie z Jezusem”. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa V
„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VI
„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”. Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VII
„Szczęśliwi, którzy czynią dobro”. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
Wydawnictwo Jedność, Kielce

Klasa VIII
„Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”. Podręcznik do religii dla klasy VIII szkoły podstawowej
autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak,
Wydawnictwo Jedność, Kielce