Obiady w kwietniu

Cena obiadów w kwietniu: 20 dni x 7zł = 140 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek
78 1050 1214 1000 0024 1106 6497
wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Informację o dokonanej wpłacie wraz z datą wpłaty należy przesłać na dziennik elektroniczny do kierownika świetlicy.

Nieobecność ucznia korzystającego z obiadów należy zgłosić osobiście w świetlicy szkolnej lub telefonicznie w sekretariacie szkoły najpóźniej w dniu nieobecności do godziny 8.30.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy lub telefonicznie u pani intendentki.