Podręczniki z języka niemieckiego w roku szkolnym 2022/2023

Klasy V – pracują bez podręcznika i zeszytu ćwiczeń
Klasy VI – kontynuują „Magnet smart 1” z klasy V
Klasy VII i VIII – „Magnet smart 1” i „Magnet smart 3” (podręcznik i zeszyt ćwiczeń zapewnia szkoła)