Praca świetlicy i stołówki szkolnej

1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30. Szkoła prowadzi świetlicę dla uczniów, którzy poza godzinami zajęć lekcyjnych, za zgodą rodziców, przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne ważne okoliczności. Ze strony internetowej szkoły można pobrać deklarację
zapisu dziecka do świetlicy szkolnej, którą po wypełnieniu należy jak najszybciej złożyć u kierownika świetlicy.

2. W szkole znajduje się stołówka, w której uczniowie mogą korzystać z obiadów. Stołówka będzie czynna od 13 września. Cena obiadu w tym roku szkolnym uległa zmianie i wynosi 7zł. Osoby, które będą korzystać z obiadów proszone są o złożenie deklaracji korzystania z obiadów, którą można pobrać w świetlicy lub ze strony internetowej szkoły. Deklarację należy złożyć w świetlicy najpóźniej do 8 września.

Koszt obiadów w miesiącu wrześniu wyniesie 91 zł (13 dni x 7zł).
Wpłat należy dokonać na rachunek: 78 1050 1214 1000 0024 1106 6497 wpisując imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Wszelkie zmiany dotyczące żywienia dziecka w stołówce (rezygnacja lub rozpoczęcie żywienia) należy jak najszybciej zgłosić u kierownika świetlicy. Informacja o cenie obiadów oraz numer konta, na który należy dokonywać wpłaty znajduje się również na drzwiach świetlicy oraz na stronie internetowej szkoły.