Wspólne oświadczenie Dyrektorów lędzińskich placówek oświatowych oraz Burmistrza Miasta Lędziny

Szanowni Państwo, 
W związku z informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych dotyczącymi przekazywania środków do placówek oświatowych, uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta Lędziny przekazuje środki finansowe na bieżące działanie placówek zgodnie z podanymi terminami oraz zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektora danej placówki.

Dyrektorzy placówek oświatowych, w ramach swoich kompetencji wynikających z prawa oświatowego, zarządzają nimi w sposób odpowiedzialny, dokonują zakupów, zaspokajając wszystkie potrzeby swoich podopiecznych.