Zajęcia z etyki

Zajęcia z etyki będą odbywały się we wtorki i środy na 9 lekcji (15.10 – 16.05) w sali nr 18 w budynku głównym przy ulicy Paderewskiego 5. Zajęcia będą się odbywały w grupie międzyoddziałowej.