Pożegnanie absolwentów

22 czerwca w sali widowiskowej UM Lędziny, zgodnie z tradycją szkoły odbyła się uroczystość pożegnania naszych tegorocznych absolwentów. Uroczystość miała na celu podkreślenie i nagrodzenie sukcesów i osiągnięć uczniów.
Słowa uznania i podziękowania skierowane zostały również do rodziców, którzy byli dobrymi partnerami we wspólnych poczynaniach.
W uroczystości wzięło udział 131 absolwentów, zaproszeni rodzice i goście. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Burmistrz miasta Lędziny Krystyna Wróbel i zastępca naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego komendy miejskiej PSP w Tychach st. kapitan Tomasz Kostyra.
Dyrektor szkoły p. Anna Truty podsumowała efekty ośmioletniej pracy uczniów wyrażając nadzieję, że był to również czas miłych wspomnień, wspaniałych przyjaźni i sukcesów na miarę możliwości każdego.
Podsumowując: świadectwo z wyróżnieniem uzyskało aż 47 uczniów czyli 35% wszystkich uczniów z klas 8.

Najwyższą średnią uzyskała klasa, która jednocześnie może pochwalić się najwyższą ponad 90,4 % frekwencją klasa 8d – 4,63.

Corocznie decyzją Rady Pedagogicznej uczniowi z najwyższą średnią ocen przydzielany jest tytuł Prymusa Szkoły. W tym roku otrzymała go Julia Wyrwoł, która uzyskała średnią 5,94. Julia jest jednocześnie najlepszym lędzińskim absolwentem roku szkolnego 2022/2023.

Decyzją Rady Pedagogicznej zostały przydzielone również tytuły: Sportowca Roku i Sportsmenki Roku. Nauczyciele wychowania fizycznego Alina Bielec i Adam Szymański wręczyli nagrody Jagodzie i Jaśminie Oleś, którym tytuł przydzielony został ex aequo, oraz Kacprowi Kamińskiemu.
Wyróżniony został również Finalista kuratoryjnego konkursu przedmiotowego z języka angielskiego – Jan Moszkowicz

Jak co roku najstarszych uczniów pożegnali uczniowie klas siódmych, przygotowując dla nich drobny upominek, kilka dobrych rad i krótki program artystyczny.

Bezpieczne wakacje – spotkania z Policjantami 16 czerwca 2023

Wakacje tuż za rogiem. Jeszcze tylko kilka dni… o tym co robić by były bezpieczne opowiedzieli nam 16 czerwca Policjanci z KPP w Bieruniu. Podczas spotkań uczniowie klas 1-8 przypomnieli sobie jak bezpiecznie poruszać się po drodze i korzystać z rekreacji nad wodą, aby we wrześniu wrócić bezpiecznie w mury Szkoły.

Podsumowanie Programu Europa i Ja

Po raz kolejny w naszej szkole realizowany był ogólnopolski program Europa i Ja. W tym roku 2022/2023 udział wzięły klasy Ia, IIId oraz dzieci uczęszczające na kółko informatyczne z klas II i III, ogółem w programie wzięło udział 51 dzieci i 4 nauczycieli. Zgodnie z regulaminem organizatora zrealizowano 8 zadań zgodnie z wytycznymi.

Program miał na celu przybliżenie krajów europejskich, to nauczyciel jako osoba realizująca projekt wybierała kraj, który przedstawiała w swojej klasie. Uczniowie aktywnie brali udział. Kraje których tematyka była realizowana w tym roku to: Hiszpania, Grecja i Włochy. Nauczyciel przekazywał najważniejsze informacje, kulturę, historię i zwyczaje. Poprzez udział w projekcie uczestnicy zdobywali nowe doświadczenia, rozwijali zainteresowania dotyczące Europy, promowali swoją szkołę oraz nawiązali współpracę z innymi szkołami. Każde przeprowadzone zajęcia były fotografowane, a zdjęcia wysyłane i publikowane na stronie organizatora.

Uczniowie byli bardzo zafascynowani projektem. Przynosili pamiątki przywiezione z greckich wysp oraz z Hiszpanii opowiadali o swoich wakacjach. Ponadto dzieci wykonały w ramach zajęć plakaty zachęcające do zwiedzania krajów europejskich.

Zajęcia prowadzone były przez Panią Joannę Zawadę-Kapicę – koordynatora projektu oraz Panie: Beatę Ryszkę, Małgorzatę Wielicką (pierwsze półrocze), Beatę Brzozowską.

Zakończenie programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka” w klasach pierwszych

Celem programu jest uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa w szkole, w domy, na drodze i w Internecie.

W ramach programu zostały omówione następujące scenariusze: bezpieczeństwo w szkole i na wycieczce, na przerwie, w klasie, relacje z rówieśnikami, przygotowanie do wycieczki, podczas wycieczki oraz bezpieczny wypoczynek.

W programie wzięło udział 4 klasy pierwsze (1A, 1B, 1C, 1D), łącznie 88 uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciele klas pierwszych zrealizowali program poprzez przeprowadzenie zajęć związanych z bezpieczeństwem , wiedza uczniów została zweryfikowana podczas zajęć informatycznych. Uczniowie rozwiązali na stronie programu Ogólnopolski Test bezpieczeństwa. Test został przeprowadzone w obecności nauczycieli uczących daną klasę informatyki Na zakończenie programu szkoła uzyskała certyfikat oraz dyplomy dla uczniów. Realizacja zadań wynikająca z programu z pewnością pozytywnie wpłynie na poprawność bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

Dzień Pustej Klasy

Dzień Pustej Klasy to święto edukacji w naturze. 16 czerwca dzieci i młodzież naszej szkoły, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucili naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie. Uczniowie obserwowali zmiany zachodzące w przyrodzie, zachwycali się jej bogactwem, odkrywali naturę wszystkimi zmysłami, poznawali swoje miasto, tworzyli sztukę z naturalnych surowców, uczyli się samodzielności i współpracy, a przede wszystkim bawili się i odpoczywali od ławek i ekranów.

Konkurs fotograficzny „Fotki do sportowej gablotki”

Wakacje na sportowo? PEWNIE! My już ćwiczymy i na przełomie kwietnia i maja zaprosiliśmy naszych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym „Fotki do sportowej gablotki”. Konkurs miał na celu promocję ruchu na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. A oto laureaci:

Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Edukacja prawna”

Innowacja pedagogiczna „Edukacja prawna” jest od czterech lat prowadzona w Szkole Podstawowej z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach. Na zajęcia uczęszczają chętni uczniowie z klas ósmych. W roku szkolnym 2022/2023 realizowano czwartą edycję innowacji. Udało się osiągnąć następujące efekty: zapoznano uczniów z podstawowymi pojęciami prawnymi związanymi z poruszaną tematyką z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz prawa karnego. Ponadto uczniowie nabyli umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w życiu codziennym, potrafią dzielić się nabytą wiedzą z innymi oraz udało się rozbudzić ich zainteresowania.

Ważną częścią innowacji był udział w wycieczkach dydaktycznych. W bieżącym roku szkolnym młodzież uczestniczyła w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Tychach, odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Bieruniu, Urząd Miasta w Lędzinach oraz Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach. W ramach podsumowania zajęć uczniowie napisali test wiedzy, z którego najwyższą liczbę punktów i nagrodę rzeczową otrzymali – Paweł Kowalski oraz Aleksandra Sroczyńska. Zwycięzcom gratulujemy!

Warsztaty w Zagrodzie Maciejówka

Klasa 2b i klasa 2d wybrały się na wycieczkę. Aby dobrze zakończyć drugą klasę uczniowie wzięli udział w warsztatach w Zagrodzie Maciejówka na których wykonali własnoręcznie misie. Niestety pogoda pokrzyżowała plany i nie udało się wziąć udziału w grze terenowej, ale mimo wszystko uczniowie doskonale się bawili. Po atrakcjach w Zagrodzie było zwiedzanie Muzeum Dawnych Rzemiosł. Podczas wizyty w muzeum każdy mógł sam zemleć mąkę używając dawnych metod, zamknąć się w beczce śmiechu, usiąść w drewnianym bucie. Lekcja historii przypadła wszystkim do gustu. Jesteśmy gotowi powitać wakacje!

Wyniki konkursu Memory Master

19 kwietnia 2023r. odbyła się w naszej szkole kolejna XVIII już edycja Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego z języka angielskiego Memory Master.
Wzięło w nim udział 29 uczniów z klas 4-8.
Otrzymaliśmy właśnie wyniki, które przedstawiają się następująco:

W kategorii klas 5

Figiel Zofia

5c

96/100 punktów

laureat II stopnia

Rodzoń Oliwia

5c

95/100 punktów

laureat II stopnia

Borys Karol

5c

95/100 punktów

laureat II stopnia

Kowalski Bartosz

5c

90/100 punktów

laureat III stopnia

Skorić Leon

5c

87/100 punktów

Wyróżnienie

(więcej…)

Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych Imienin 2023

XXII Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych przeszły już do historii. Nasi uczniowie wykazali się wytrwałością i determinacją biorąc udział w kolejnych konkurencjach sportowych. Z Imielina wróciliśmy zadowoleni z medalami i głowami pełnymi wrażeń. Do zobaczenia za rok!

Wyniki konkursu „Sen Andersena – okładka ulubionej baśni pisarza ”

Rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny „Sen Andersena – okładka ulubionej baśni pisarza ”.

Oto wyniki:
I miejsce – Julia Bakajew
II miejsce – Martyna Bednarz
III miejsce – Oliwier Morkisz

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Beata Ryszka, Mirosława Jończyk i Przemysław Czerniak

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny 2023”

Do konkursu zgłosiło się 30 uczniów klas od I do VIII. Test został przeprowadzony 16 marca 2023r. W tym samym dniu prace zostały spakowane i wysłane do organizatora.
Uczniowie naszej szkoły wywalczyli aż pięć wyróżnień:
• Miłosz Czech kl.7b – otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii KADET
• Antoni Drab kl. 6d – otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii BENIAMIN
• Anna Kaczmarczyk kl. 6c – otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii BENIAMIN
• Paulina Wiśniowska – kl.5c – otrzymała WYRÓŻNIENIE w kategorii BENIAMIN
• Michał Odelga – kl. 2a – otrzymał WYRÓŻNIENIE w kategorii ŻACZEK
Uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.
Wszyscy uczestnicy konkursu lub ich rodzice zostali poinformowaniu przez e-dziennik o uzyskanej liczbie punktów.
Wszystkim nagrodzonym oraz pozostałym uczestnikom gratuluję! Zachęcam do udziału w konkursie w następnym roku szkolnym.

Szkolny Opiekun Konkursu
Małgorzata Sobczyk

Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej”

Z radością informujemy, że znane są już wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Edukacji Wczesnoszkolnej” dla klas 2. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły. Gratulujemy!

Wyniki powiatowego konkursu literackiego pt. „Koniecznie przeczytaj!” na recenzję wybranej książki 

Spośród 26 nadesłanych recenzji Jury postanowiło nagrodzić prace konkursowe
I MIEJSCE:  ZUZANNA KRASNODĘBSKA (SP2 CHEŁM ŚLĄSKI)
II MIEJSCE : MAJA PIECHULA (SP BOJSZOWY)
III MIEJSCE: JULIA WYRWOŁ (SP1 LĘDZINY)
WYRÓŻNIENIE: 
Maria Kamińska  (SP2 IMIELIN)
Liliana Malarenko (SP2 IMIELIN)
Iga Romantowska – Tomosz (SP1 BIERUŃ)

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym konkursie. Gratulujemy zwycięzcom!
Nagrody w naszym konkursie ufundowała Rada Rodziców, za co bardzo dziękujemy.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
Nagrody i dyplomy oraz podziękowania dla opiekunów przekażemy osobiście.

Wycieczka do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach

W dniu 5 czerwca 2023 r. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Edukacja prawna” grupa uczniów pojechała na wycieczkę do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach. Celem wycieczki było zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz części teoretycznej uczniowie mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych ćwiczeniach i symulacjach drogowych. Bardzo dziękujemy Pani Katarzynie Lepich za zorganizowanie wspaniałych zajęć.